Blåveis

 

Det er et sikkert vårtegn når blåveisen finner det for godt å åpne kronbladene sine.

Vi snakker om en bestemt liten blomst.

Den stiller store krav til miljøet den vokser i ; kalkrik jord, et godt lag med beskyttende snø om vinteren og en god middeltemperatur om sommeren. I tillegg vil den ha en gjeng med maur for å spre frøene sine.

Til gjengjeld kommer den opp på samme plass hvert år, til glede for naturfotografer.

 

Får den lov til å stå i fred er det bare å legge seg ned å la kreativiteten få fritt spillerom i takt med lys og bakgrunn.

blåveis, naturfoto
blåveis, naturfotograf
blåveis, miljø
blåveis, naturbilde
Dag Harald Vennesland on Facebook

© Copyright - 2016 - All rights reserved

Blåveis, naturfoto, naturfotograf, miljø
blåveis, naturfoto
blåveis, naturfotograf
blåveis, miljø
blåveis, naturbilde
Blåveis, naturfoto, naturfotograf, miljø
blåveis, naturfoto
blåveis, naturfotograf
blåveis, miljø
blåveis, naturbilde
Blåveis, naturfoto, naturfotograf, miljø
blåveis, naturfoto
blåveis, miljø
blåveis, naturfotograf
blåveis, naturbilde
Dag Harald Vennesland on Facebook
Blåveis, naturfoto, naturfotograf, miljø
blåveis, naturfoto
blåveis, naturfotograf
blåveis, miljø
blåveis, naturbilde
Dag Harald Vennesland on Facebook