Tiurleik, vårens vakreste eventyr ?

 

Utpå våren samles stolte tiurer og vakre røy ved spillplassen. De kommer flyvende inn på kvelden og setter seg på ”nattekvist”.

Grytidlig neste morgen starter spillet om å føre genene videre til fremtidige generasjoner. Det er tidvis en rå og brutal kamp mellom tiurene for å vinne røyas gunst.

 

Fuglene kan være følsomme for forstyrrelser under leiken, så varsom adferd er en betingelse.

tiurleik, røy, røy i morgenlys, naturfoto
tiurleik, tiurer i kamp, tiurkamp, naturfoto
tiurleik, bilde av tiur og røy, morgenlys, naturbilder
tiurleik, spillende tiur på snø, tiur i morgenlys, naturfoto
Dag Harald Vennesland on Facebook

© Copyright - 2016 - All rights reserved

tiurleik, tiur, røy, rett før parring, parringsbilde, naturbilder
tiurleik, røy, røy i morgenlys, naturfoto
tiurleik, tiurer i kamp, tiurkamp, naturfoto
tiurleik, bilde av tiur og røy, morgenlys, naturbilder
tiurleik, spillende tiur på snø, tiur i morgenlys, naturfoto
tiurleik, tiur, røy, rett før parring, parringsbilde, naturbilder
tiurleik, røy, røy i morgenlys, naturfoto
tiurleik, tiurer i kamp, tiurkamp, naturfoto
tiurleik, bilde av tiur og røy, morgenlys, naturbilder
tiurleik, spillende tiur på snø, tiur i morgenlys, naturfoto
tiurleik, tiur, røy, rett før parring, parringsbilde, naturbilder
tiurleik, røy, røy i morgenlys, naturfoto
tiurleik, bilde av tiur og røy, morgenlys, naturbilder
tiurleik, tiurer i kamp, tiurkamp, naturfoto
tiurleik, spillende tiur på snø, tiur i morgenlys, naturfoto
Dag Harald Vennesland on Facebook
tiurleik, tiur, røy, rett før parring, parringsbilde, naturbilder
tiurleik, røy, røy i morgenlys, naturfoto
tiurleik, tiurer i kamp, tiurkamp, naturfoto
tiurleik, bilde av tiur og røy, morgenlys, naturbilder
tiurleik, spillende tiur på snø, tiur i morgenlys, naturfoto
Dag Harald Vennesland on Facebook