Hval, eller Kval på den lokale dialekt.

 

Vinterstid forflytter knølhvalen seg fra iskanten i nord til sydligere strøk.

I de senere år har hvalen lagt turen innom kystområdene ved blant annet Tromsø. Årsaken er at den nåværende generasjon sild har valgt seg disse områdene og hvalen forsyner seg ubeskjedent av ”havets sølv”.

Disse fantastiske dyrene veier normalt mellom 25-30 tonn, og er utstyrt med akrobatiske egenskaper som fort kommer til uttrykk ved luftige hopp.

humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
Dag Harald Vennesland on Facebook

© Copyright - 2018 - All rights reserved

humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
Dag Harald Vennesland on Facebook
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
humpback, whale, humpback whale, hval, knølhval, naturbilder, naturfoto, naturglimt
Dag Harald Vennesland on Facebook