Hval | Humpback Whales

Hval, eller Kval på den lokale dialekt.

Vinterstid forflytter knølhvalen seg fra iskanten i nord til sydligere strøk. I flere år tok hvalen spisepause i kystområdene ved blant annet Tromsø. Årsaken var at den daværende generasjon sild valgte seg disse områdene. Hvalen forsyner seg ubeskjedent med ca to tonn av ”havets sølv” hver dag. Disse fantastiske dyrene veier normalt mellom 25-30 tonn, og er utstyrt med akrobatiske egenskaper som fort kommer til uttrykk ved luftige hopp.
Copyright © 2023 | All rights reverved | DhFoto.no