Tiurleik, vårens vakreste eventyr ?

 

Utpå våren samles stolte tiurer og vakre røy ved spillplassen. De kommer flyvende inn på kvelden og setter seg på ”nattekvist”.

Grytidlig neste morgen starter spillet om å føre genene videre til fremtidige generasjoner. Det er tidvis en rå og brutal kamp mellom tiurene for å vinne røyas gunst.

 

Fuglene kan være følsomme for forstyrrelser under leiken, så varsom adferd er en betingelse.

capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
Dag Harald Vennesland on Facebook

© Copyright - 2018 - All rights reserved

capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
Dag Harald Vennesland on Facebook
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
capercaillie, mating, tiur, tiurleik, røy, naturbilder, naturfoto, naturglimt
Dag Harald Vennesland on Facebook